Aleph Therapie

Aleph is de psychotherapiepraktijk van Ilse Janssen waar je terecht kunt voor een individuele therapie, relatie- of gezinstherapie. Aleph wil specifiek aandacht besteden aan hulpvragen rondom thema’s als: vragen, zorgen of moeilijkheden bij echtscheiding, hoe kan ik mijn kinderen begeleiden tijdens en na een echtscheiding, één-ouder gezinnen, nieuw samengestelde gezinnen, gezinnen “onder druk” (financiële problemen, medische zorgen, ernstige verlieservaringen, heftige emotionele gebeurtenissen, …). Binnen de praktijk wordt gewerkt vanuit een systeemtheoretisch denkkader. Dat wil zeggen dat ze de problemen steeds bekijken vanuit verschillende invalshoeken. We kijken ook naar krachten, steunbronnen, factoren van invloed, levensthema’s, familiale, maatschappelijke en culturele factoren die van invloed zijn op jouw moeilijkheden en mogelijkheden. Ilse en haar team vinden het bijzonder belangrijk om mensen terug regie te geven over problemen die hen vaak zo machteloos maken. Om mensen te helpen terug in hun kracht te komen zodat ze leren omgaan met complexe zaken in het leven.

 

It’s Mie kreeg de vraag een toegankelijk logo te ontwerpen dat volledig hun filosofie weergeeft. Het is auteur Paulo Coelho die Ilse inspireerde voor de naam van haar zaak. Coelho omschrijft Aleph nl. als één van de punten in de ruimte waarin alle punten samenkomen. En het is dit inzicht dat ons inspireerde voor het logo-ontwerp:

 

Als symboliek kozen we voor een zandloper waarbij in het midden alle punten (zandkorrels) samenkomen en er een interactie is tussen de 2 delen van de zandloper; het bovenste gedeelte ‘de psycholoog‘ en het onderste gedeelte ‘de patiënt‘. De psycholoog laat nieuwe inzichten doorsijpelen naar zijn patiënt.

Tegelijk vormt de zandloper een figuur met de armen in de lucht en de voeten uit elkaar; de figuur is sterk genoeg om lasten te dragen en staat (opnieuw) stevig in het leven.

De twee eenvoudige lijnen die de zandloper zijn met elkaar verbinden symboliseren ook de verbinding met anderen; je staat er niet alleen voor.

De zandloper is ook een perfect symmetrisch figuur waarbij de linker- en de rechterhelft gespiegeld zijn;
Dit geeft de zelfanalyse weer met behulp van therapie, het naar zichzelf leren kijken, …

De vorm van de zandloper is tot slot geassocieerd met de vorm van Alef, de eerste letter van het Hebreeuws alfabet die staat voor een nieuwe start.

 

We werkten het logo uit in naamkaartjes voor de teamleden, ontwikkelden een digitaal briefpapier en ook haar website is intussen klaar. Neem een kijkje op www.alephtherapie.be.

 

Date

5 december 2018

Category

Branding